Covid Informace:

Závodníci přihlášení na závod budou při páteční prezenci prokazovat jednu z níže uvedených možností:

  • a) závodník absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RAT test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem

Negativní výsledek testů a), b) se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem (lze mít v papírové formě s sebou nebo ofocené v telefonu nebo v rámci nějaké Covid aplikace, např. Tečka)

  • c) závodník je očkován – kdy doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

Očkování se prokazuje certifikátem nebo digitálním certifikátem EU Covid (opět papír nebo foto v telefonu)

  • d) účastník maratonu je v ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění

Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

V průběhu páteční prezence bude v případě zájmu účastníka závodu umožněno provedení Antigenního testu na místě prezence. Tento test bude zpoplatněn. Pouze v případě negativního výsledku bude závodníkovi vydáno startovní číslo. Provedení testu umožní závodníkovi účast na KVM, ale nedostává od pořadatele žádné potvrzení o provedení testu. Zahraniční účastníci KVM tedy nemohou tento test uplatnit při návratu do své země.

Zahraniční závodníci jsou povinni po příjezdu do ČR vyplnit a online odeslat příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/