Pravidla závodu

Povinností každého účastníka Krumlovského vodáckého maratonu  (Akce) je seznámit se s Pravidly a Propozicemi Akce, které jsou umístněny na webových stránkách www.krumlovskymaraton.com, a která se zavazuje dodržovat.

Pravidla závodu

 • Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí; musí být dobrými plavci a musí být v dobré zdravotní kondici.
 • Na trati závodu kontrolujeme dodržování pravidla o povinné vodácké výbavě. Tzn., že každý závodník musí mít po celou dobu závodu nasazenou a řádně upevněnou ochrannou přilbu na hlavě a musí mít oblečenou plovací vestu.
 • Na každém startu jsou přítomni video rozhodčí – při porušení pravidel je diskvalifikace závodníka možná i zpětně, na základě videozáznamu.
 • Je zakázáno, aby na závodních lodích jela zvířata (psi, kočky, aj.).
 • Je zakázáno účastnit se závodu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Podél závodní trati jsou přítomni rozhodčí. Na základě pořízených fotografií, budete, při nedodržení pravidel, zejména pravidla O povinné vodácké výbavě, diskvalifikováni a to i zpětně. V případě, že toto pravidlo poruší jeden člen (nebo více členů) posádky, bude diskvalifikována celá posádka.
 • Závodník musí, podle svého ročníku narození, startovat ze správné startovní lokality (Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou nebo kemp Na Pískárně !žáci!) tak, jak je uvedeno v propozicích závodu.
 • Závodník musí, podle své kategorie, startovat ze správné startovní linie.
 • Závodník se účastní Krumlovského vodáckého maratonu (KVM) ze své svobodné vůle, výlučně na vlastní odpovědnost a nebezpečí a bere na sebe veškerou zodpovědnost vyplývající z tohoto rozhodnutí.
 • Závodník bere na vědomí, že za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá sám.
 • Účastník závodu bere na vědomí, že nemá automaticky v rámci registrace uzavřeno úrazové pojištění ve vztahu k jeho účasti na KVM .


PORUŠENÍ  výše uvedených pravidel povede k diskvalifikaci.

Upozornění:

 • Předčasný start bude penalizován 15 minutami (platí pro všechna startovní místa a linie).
 • pořadatel vypravuje „safety boat“, která dohlíží na správný průběh závodu a je připravena (budete-li potřebovat) pomoci.
 • Body průjezdu SAFETY BOAT stanovené pořadatelem jsou:
  • Vyšší Brod: 11:40
  • Rožmberk nad Vtavou (kamenný most): 12:40
  • Zátoň (silniční most): 14:20
  • Pískárna (přeběh): 14:50
  • Větřní (šlajna): 15:30
  • Rechle (dřevěný most): 16:10
  • Cíl: 16:40
 • V případě, že vás (nebo vaši posádku)tato loď předjede, musíte jí odevzdat startovní číslo a bude vám vrácena záloha 200 Kč. Od tohoto momentu přestáváte být účastníky závodu. Pořadatel za vás tedy dále nenese žádnou odpovědnost. Ve výsledkové listině budete uvedeni bez cílového času, tedy DNF.
 • V případě, že budete muset závod ukončit z jakýchkoliv důvodů (zdravotní, technické …) a stane se tak v přítomnosti členů VZS (např. na jezu), oznámíte tuto skutečnost záchranáři. Své startovní číslo odevzdáte u cílového rozhodčího (na voru v cílové linii) a zde vám bude vrácena záloha 200,-.
 • V případě, že budete muset být ošetřeni a odvezeni vozem rychlé záchranné služby, může startovní číslo v cílové linii odevzdat váš doprovod (kamarád, rodiče, trenér…) a záloha bude vrácena tomuto doprovodu.
 • Na trati pracuje v den závodu 70 členů IZS (hasičů a záchranářů, včetně lékařů) – budete-li potřebovat pomoc, obraťte se na kohokoliv z nich.

Další informace a doporučení:

 • V řece Vltavě je v průběhu závodu zvýšený průtok – cca 20 m3/sec.
 • Rychlostním lodím doporučujeme výklopné kormidlo.
 • Každé plavidlo by mělo být zajištěno proti potopení.
 • Je povoleno používat jakékoliv pumpy v lodích (nožní i elektrické).
 • Samolepka – startovní číslo, by měla být umístěna na kajaku nebo kánoi a to v levé části přídě.
 • Časový limit pro dosažení cíle je 16:30.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

 

© Krumlovský Vodácký Maraton 2020 Obchodní podmínky