Pravidla závodu

Povinností každého účastníka Krumlovského vodáckého maratonu  (Akce) je seznámit se s Pravidly a Propozicemi Akce, které jsou umístněny na webových stránkách www.krumlovskymaraton.com, a která se zavazuje dodržovat.

Pravidla závodu pro všechny startující závodníky

 • Zákaz použití helmy z carbonu (z důvodu nemožnosti měření času čipem).
 • Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí; musí být dobrými plavci a musí být v dobré zdravotní kondici.
 • Na trati závodu kontrolujeme dodržování pravidla o povinné vodácké výbavě. Tzn., že každý závodník musí mít po celou dobu závodu nasazenou a řádně upevněnou ochrannou přilbu na hlavě a musí mít oblečenou plovací vestu.
 • Na každém startu jsou přítomni video rozhodčí – při porušení pravidel je diskvalifikace závodníka možná i zpětně, na základě videozáznamu.
 • Je zakázáno, aby na závodních lodích jela zvířata (psi, kočky, aj.).
 • Je zakázáno účastnit se závodu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Podél závodní trati jsou přítomni rozhodčí. Na základě pořízených fotografií, budete, při nedodržení pravidel, zejména pravidla O povinné vodácké výbavě, diskvalifikováni a to i zpětně. V případě, že toto pravidlo poruší jeden člen (nebo více členů) posádky, bude diskvalifikována celá posádka.
 • Závodník musí, podle svého ročníku narození, startovat ze správné startovní lokality (Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou nebo kemp Na Pískárně !žáci!) tak, jak je uvedeno v propozicích závodu.
 • Závodník musí, podle své kategorie, startovat ze správné startovní linie.
 • Závodník se účastní Krumlovského vodáckého maratonu (KVM) ze své svobodné vůle, výlučně na vlastní odpovědnost a nebezpečí a bere na sebe veškerou zodpovědnost vyplývající z tohoto rozhodnutí.
 • Závodník bere na vědomí, že za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá sám.
 • Účastník závodu bere na vědomí, že nemá automaticky v rámci registrace uzavřeno úrazové pojištění ve vztahu k jeho účasti na KVM .


PORUŠENÍ  výše uvedených pravidel povede k diskvalifikaci.

Upozornění:

 • Předčasný start bude penalizován 15 minutami (platí pro všechna startovní místa a linie).
 • pořadatel vypravuje „safety boat“, která dohlíží na správný průběh závodu a je připravena (budete-li potřebovat) pomoci.
 • Body průjezdu SAFETY BOAT stanovené pořadatelem jsou:
  • Vyšší Brod: 11:40

    

  • Rožmberk nad Vtavou (kamenný most): 12:40
  • Zátoň (silniční most): 14:20
  • Pískárna (přeběh): 14:50
  • Větřní (šlajna): 15:30
  • Rechle (dřevěný most): 16:10
  • Cíl: 16:40
 • V případě, že vás (nebo vaši posádku)tato loď předjede, musíte jí odevzdat startovní číslo a bude vám vrácena záloha. Od tohoto momentu přestáváte být účastníky závodu. Pořadatel za vás tedy dále nenese žádnou odpovědnost. Ve výsledkové listině budete uvedeni bez cílového času, tedy DNF.
 • V případě, že budete muset závod ukončit z jakýchkoliv důvodů (zdravotní, technické …) a stane se tak v přítomnosti členů VZS (např. na jezu), oznámíte tuto skutečnost záchranáři. Své startovní číslo odevzdáte u cílového rozhodčího (na voru v cílové linii) a zde vám bude vrácena záloha.
 • V případě, že budete muset být ošetřeni a odvezeni vozem rychlé záchranné služby, může startovní číslo v cílové linii odevzdat váš doprovod (kamarád, rodiče, trenér…) a záloha bude vrácena tomuto doprovodu.
 • Na trati pracuje v den závodu 70 členů IZS (hasičů a záchranářů, včetně lékařů) – budete-li potřebovat pomoc, obraťte se na kohokoliv z nich.

Další informace a doporučení:

 • V řece Vltavě je v průběhu závodu zvýšený průtok – cca 20 m3/sec.
 • Rychlostním lodím doporučujeme výklopné kormidlo.
 • Každé plavidlo by mělo být zajištěno proti potopení.
 • Je povoleno používat jakékoliv pumpy v lodích (nožní i elektrické).
 • Samolepka – startovní číslo, by měla být umístěna na kajaku nebo kánoi a to v levé části přídě.
 • Časový limit pro dosažení cíle je 16:30.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

 

Obchodní podmínky Krumlovský Vodácký Maraton