Kontaktní informace

KVM Český Krumlov z. s.
Staré Dobrkovice 74/32
Český Krumlov
381 01
www.krumlovskymaraton.com

IČO: 270 17 478
Bankovní spojení: UniCredit Bank – č.ú.: 2111306386/2700

Lukáš Novosad
Ředitel závodu
Mobil: +420 728 234 605

Hana Šmachová
Manager závodu
Mobil: +420 721 834 092
e-mail: krumlov@seznam.cz

Facebook

Instagram