Krumlovský vodácký maraton se SLAVIA pojišťovnou

START

8. října 2022 v cca 11:00
I. Vyšší Brod
II. Rožmberk nad Vltavou

DOPRAVA

Možnosti dopravy na místo závodu

KATEGORIE

Vyberte si kategorii, ve které se budete účastnit

PŘIHLÁŠKY

Registrace od 1. září 2022

Datum:

sobota 8. října 2022

Místo konání:

řeka Vltava, Vyšší Brod / Rožmberk nad Vltavou / Český Krumlov

Start:

hromadný v 11:00

I. Vyšší Brod (z kempu Pod Hrází – 36 km) KAJAKY a KANOE

 • cca 11:00 – start první linie: K2 M, K2 MIX, K2 W
 • cca 11:05 – start druhé linie: K1 M, K1 MJUN, K1 MVET, K1 SEA, K1 W, K1 WJUN
 • cca 11:05 – start třetí linie: C1 M, C1 MJUN, C2 M, C2 MVET, C2 TOUR, C2 MIX, C3 and C4

II. Rožmberk nad Vltavou (25 km) RAFTY, PRAMICE, SUP a LODĚ C5 – C9

 • cca 11:05 start první linie – z vody: P5 M, P5 W a C5 – C9
 • cca 11:10 start druhé linie – ze břehu: SUP M, SUP W, SUP MVET, SUP MJUN
 • cca 11:15 start třetí linie – ze břehu: SUP MEGA, R4 / R6, RAFT TOUR

Raftaři a SUPeři poběží po startu k vodě se svými plavidly a pádly v ruce.

Cíl:

Český Krumlov – na úrovni pivovarské zahrady

 • parkování v cíli bude možné na parkovišti P2 a dalších označených parkovištích
 • platí absolutní zákaz vjezdu na náplavku
 • v cíli na náplavce bude fungovat bufet (teplá polévka, čaj, ovoce, sladkosti – vše v ceně startovného)

Trať pro KAJAKY, KÁNOE:

 • 36 km
 • WWI-II
 • 9 jezů – přenášky povoleny
 • povinný přeběh je v Kempu na Pískárně (zde je i občerstvovací stanice)
 • kilometráž

Trať pro SUP (PADDLEBOARDY), PRAMICE, C5 – C9 a RAFTY

 • 25 km
 • WWI-II
 • 6 jezů – přenášky povoleny
 • povinný přeběh je v Kempu na Pískárně (zde je i občerstvovací stanice)
 • kilometráž

Přeběh v Kempu na Pískárně:

 • přeběh je povinný pro všechny závodníky
 • vynechání přeběhu znamená diskvalifikaci – na správný průběh dohlíží rozhodčí
 • vodáci musí vystoupit na levý břeh a přenést nebo přetáhnout loď vyznačeným koridorem
 • koridor je cca 150 m dlouhý
 • v Kempu na Pískárně startuje ŽÁKOVSKÝ MARATON a je zde občerstvovací stanice

Startovné:

Startovné plaťte prostřednictvím platební brány při registraci.

kategorie startovné za přihlášku podanou do 30.9.2022
startovné za přihlášku podanou od 1.10.2022
K1, C1, SUP, K2, C2, C3, C4, P5, RAFT, C5 – C9, SUP MEGA 700 Kč / osoba 900 Kč / osoba

Kategorie:

 • K1 M
 • K1 MJUN
 • K1 MVET
 • K1 SEA
 • K1 W
 • K1 WJUN
 • K2 M
 • K2 W
 • K2 MIX
 • C1 M
 • C1 MJUN
 • C2 M
 • C2 MVET
 • C2 TOUR
 • C2 MIX
 • C3 / C4
 • P5 M
 • P5 W
 • SUP M
 • SUP W
 • SUP MVET
 • SUP MJUN
 • SUP MEGA
 • R4 / R6
 • RAFT TOUR
 • C5 – C9

Poznámky ke kategoriím:

 • K1 M (K1 muži) – jakýkoliv kajak včetně surf ski
  kromě seakayaku
 • K1 MJUN (K1 junioři) – pouze vodáci do 18 let (narozeni v roce 2004 – 2007), jakýkoliv kajak včetně surf ski
  kromě seakayaku
 • K1 MVET (K1 veteráni) – pouze vodáci od 40 let (narozeni v roce 1982 a dříve), jakýkoliv kajak včetně surf ski
  kromě seakayaku
 • K1 SEA (K1 seakayak) – sériově vyráběný seakayak z plastu nebo kompozitu, dvě komory, délka do 5,50 metrů
  kategorie určena ženám i mužům
 • K1 W (K1 ženy) – jakýkoliv kajak včetně surf ski
  kromě seakayaku
 • K1 WJUN (K1 juniorky) – pouze vodačky do 18 let (narozeni v roce 2004 – 2007), jakýkoliv kajak včetně surf ski
  kromě seakayaku
 • K2 M (K2 muži) – rychlostní, mořský nebo turistický kajak, doporučujeme použít výklopné kormidlo
 • K2 W (K2 ženy) – rychlostní, mořský nebo turistický kajak, doporučujeme použít výklopné kormidlo
 • K2 MIX (K2 mix) – rychlostní, mořský nebo turistický kajak, doporučujeme použít výklopné kormidlo
 • C1 M (C1 muži) – všechny druhy singlů (sjezďák, slalomka, turistický, rychlostní…), loď poháněná jednolistým pádlem
 • C1 MJUN (C1 junioři) – pouze vodáci do 18 let (narozeni v roce 2004 – 2007)
  všechny druhy singlů (sjezďák, slalomka, turistický, rychlostní…), loď poháněná jednolistým pádlem
 • C2 M (C2 muži) – kategorie pro závodní deblkánoe
 • C2 MVET (C2 veteráni) – pouze vodáci od 40 let (narozeni v roce 1982 a dříve), kategorie pro jakýkoliv druh deblkánoe
 • C2 TOUR (C2 turisté) – do této kategorie patří všechny sériově vyráběné turistické kánoe. Šířka, délka a váha lodě je neomezená. Jsou povoleny doplňky na lodi jako např. špricdeky, vlnolam, “drink systém”, chrániče. Posádka je vždy složena ze dvou mužů nebo dvou žen.
 • C2 MIX (C2 mix) – druh kánoe nerozhoduje, rozhodující je posádka MUŽ/ŽENA na kánoi – vždy spadá do kategorie C2 MIX
 • C3 / C4 tříčlenná nebo čtyřčlená posádka (může jít i o mix) – druh kánoe není limitován
 • P5 M (Pramice muži) – tradiční pramice s pětičlennou posádkou, jsou povoleny vlnolamy, pumpy, kolečka na přeběh
 • P5 W (Pramice ženy) – tradiční pramice s pětičlennou posádkou, jsou povoleny vlnolamy, pumpy, kolečka na přeběh
 • SUP M (Paddleboard muži) – bez omezené velikosti, délky a konstrukční skladby prkna
 • SUP W (Paddleboard ženy) – bez omezené velikosti, délky a konstrukční skladby prkna
 • SUP MVET (Paddleboard veteráni) – pouze vodáci od 40 let (narozeni v roce 1982 a dříve)
  bez omezené velikosti, délky a konstrukční skladby prkna
 • SUP MEGA (Megaboard) – závodí 4 až 6 členná posádka; bez omezené velikosti, délky a konstrukční skladby prkna Doporučujeme nafukovací megaboardy bez nasazených flosen.
 • SUP MJUN (SUP junioři) – bez omezené velikosti, délky a konstrukční skladby prkna
  pouze vodáci do 18 let (narozeni v roce 2004 – 2007)
 • R4 / R6 (RAFT) – registrovaní závodníci či závodnice – členové SVoČR nebo ČSK – povinně raft Gumotex Colorado nebo raft Gumotex Pulsar. Kategorie je určena pro závodníky a je na nich, zda startují ve čtyřčlenné nebo šestičlenné posádce.
 • RAFT TOUR (RAFT turisté) – závodí 3 až 6ti členná posádka na raftu – žádný z členů posádky není zaregistrován ve SVoČR nebo ČSK. Raft musí mít minimálně 160 cm na šířku (doporučujeme Gumotex Colorado nebo Gumotex Pulsar). Patří sem i raftové posádky hasičů, firem, turistů, policejních sborů apod.
 • C5 – C9 – velké kánoe, posádka má 5 až 9 členů
 
V případě nerozhodnosti druhu kategorie/lodě určí přesně kategorii rozhodčí přítomný na startu.
 

Přihlášky:

 • najdete  v sekci přihláška
 • doporučujeme přihlásit se nejpozději do 30.9. 2022
 • poslední přijetí přihlášek je 5.10. 2022 ve 23:59

Prezence:

 • Páteční prezence bude probíhat od 11 do 23 hodin na novém místě – v restauraci KRUMLOVSKÝ MLÝN

Vyhlášení výsledků v pivovarské zahradě:

 • cca 17:15 – vyhlášení vítězů ŽÁKOVSKÉHO MARATONU
 • cca 18:00 – promítání filmu KVM
 • cca 18:05 – vyhlášení vítězů Krumlovského vodáckého maratonu

Doprava:

Nabízíme možnost dopravy závodníků přímo na start. V sobotu v 8:00 bude vyjíždět autobus z Českého Krumlova z autobusového nádraží. Doveze závodníky i s jejich lodí na start do Rožmberka nad Vltavou a do Vyššího Brodu. Prosím přijďte k místu odjezdu již v 7:30, kdy začínáme navazovat lodě na vlek!! Nezapomeňte na vlastní úvazy na loď.

 

Autobus společnosti INGEtour pojede do Rožmberka a Vyššího Brodu i po závodě, a to v 16:00 z autobusového nádraží v Českém Krumlově

Místo v autobuse je nutné si zarezervovat zde. Kapacita autobusu je 60 míst.

Zajišťujeme svoz batohů se suchými věcmi z místa startů do cíle. Auta zajišťující tento svoz budou označena.

Pravidla závodu:

 • Platí pro všechny startující závodníky.
 • Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí; musí být dobrými plavci a musí být v dobré zdravotní kondici.
 • Na trati závodu kontrolujeme dodržování pravidla o povinné vodácké výbavě. Tzn., že každý závodník musí mít po celou dobu závodu nasazenou a řádně upevněnou ochrannou přilbu na hlavě a musí mít oblečenou plovací vestu.
 • Na každém startu jsou přítomni video rozhodčí – při porušení pravidel je diskvalifikace závodníka možná i zpětně, na základě videozáznamu.
 • Je zakázáno, aby na závodních lodích jela zvířata (psi, kočky, aj.).
 • Je zakázáno účastnit se závodu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Podél závodní trati jsou přítomni rozhodčí. Na základě pořízených fotografií, budete, při nedodržení pravidel, zejména pravidla o povinné vodácké výbavě, diskvalifikováni a to i zpětně. V případě, že toto pravidlo poruší jeden člen (nebo více členů) posádky, bude diskvalifikována celá posádka.
 • Závodník musí, podle svého ročníku narození, startovat ze správné startovní lokality (Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou nebo kemp Na Pískárně !žáci!) tak, jak je uvedeno v propozicích závodu.
 • Závodník musí, podle své kategorie, startovat ze správné startovní linie.


PORUŠENÍ  výše uvedených pravidel povede k diskvalifikaci.

 

Upozornění:

 • Předčasný start bude penalizován 15 minutami (platí pro všechna startovní místa a linie).
 • pořadatel vypravuje „safety boat“, která dohlíží na správný průběh závodu a je připravena (budete-li potřebovat) pomoci.
 • Body průjezdu SAFETY BOAT stanovené pořadatelem jsou:
  • Vyšší Brod: 11:40
  • Rožmberk nad Vtavou (kamenný most): 12:40
  • Zátoň (silniční most): 14:20
  • Pískárna (přeběh): 14:50
  • Větřní (šlajna): 15:30
  • Rechle (dřevěný most): 16:10
  • Cíl: 16:40
 • V případě, že vás (nebo vaši posádku)tato loď předjede, musíte jí odevzdat startovní číslo a bude vám vrácena záloha. Od tohoto momentu přestáváte být účastníky závodu. Pořadatel za vás tedy dále nenese žádnou odpovědnost. Ve výsledkové listině budete uvedeni bez cílového času, tedy DNF.
 • V případě, že budete muset závod ukončit z jakýchkoliv důvodů (zdravotní, technické …) a stane se tak v přítomnosti členů VZS (např. na jezu), oznámíte tuto skutečnost záchranáři. Své startovní číslo odevzdáte u cílového rozhodčího (na voru v cílové linii) a zde vám bude vrácena záloha.
 • V případě, že budete muset být ošetřeni a odvezeni vozem rychlé záchranné služby, může startovní číslo v cílové linii odevzdat váš doprovod (kamarád, rodiče, trenér…) a záloha bude vrácena tomuto doprovodu.
 • Na trati pracuje v den závodu 70 členů IZS (hasičů a záchranářů, včetně lékařů) – budete-li potřebovat pomoc, obraťte se na kohokoliv z nich.

Další informace a doporučení:

 • V řece Vltavě je v průběhu závodu zvýšený průtok – cca 20 m3/sec.
 • Rychlostním lodím doporučujeme výklopné kormidlo.
 • Každé plavidlo by mělo být zajištěno proti potopení.
 • Je povoleno používat jakékoliv pumpy v lodích (nožní i elektrické).
 • Samolepka – startovní číslo, by měla být umístěna na kajaku nebo kánoi a to v levé části přídě.
 • Časový limit pro dosažení cíle je 16:30.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.